Ronkelin Nuorisoseura Nurmeksessa lakkautti toimintansa

Ronkelin Nuorisoseura on vuosikokouksessaan 15.4.2016 päättänyt lakkauttaa seuran toiminnan ja lahjoittanut seuran hallussa olleen kiinteistön paikallisille yhdistyksille.

Nurmeksessa toiminut Ronkelin Nuorisoseura  ry on ylimääräisessä kokouksessaan 3.5.2016 päättänyt lakkauttaa toimintansa ja lahjoittanut seuran hallussa olleen seurantalona toimineen entisen koulurakennuksen Kuusikkolan Ronkelin Erä ry:lle ja Petäiskylän Marttayhdistys ry:lle. Asiaa on käsitelty sääntöjen mukaisesti aiemmin vuosikokouksessa 15.4.2016 ja keskusseura on antanut lausuntonsa omaisuuden luovuttamisesta. Puheenjohtaja ja sihteeri toimivat yhdistyksen selvitysmiehinä ja hoitavat tarvittavat toimenpiteet.