Riemulla uuteen vuoteen Nuorisoseura 2.0 -hankkeessa

Nuorisoseura 2.0 –hanke on toiminut jo vuoden 2017 ajan Pohjois-Karjalassa kehittäen monikulttuurisempaa nuorisoseuratoimintaa. Hankkeessa olemme muun muassa kääntäneet nuorisoseuramateriaaleja venäjäksi ja arabiaksi sekä järjestäneet koulutuksia monikulttuurisuuden teemoilla. Lisäksi olemme järjestäneet nuorisoseuratoimintaa esitteleviä näytetunteja ja jalkautuneet erilaisiin tapahtumiin.

Nuorisoseura 2.0 –hanke on jatkanut vuoteen 2018 hiotuin toimintatavoittein. Tarkoituksena on muun muassa kehittää toimintamuoto- ja koulutussisältöjä ja mallintaa toimivia käytänteitä monikulttuurisessa nuorisoseuratoiminnassa. Hanke on tukena ja yhteistyötahona Luova Lava Lapsille –kerho- ja leiritoiminnassa sekä Tempoa Tenaviin –toiminnassa Pohjois-Karjalassa. Tarkoituksena on havainnoida, arvioida ja mallintaa kokeiluryhmien avulla, mitä erityispiirteitä monikulttuurisuus tuo toimintaan.

Lisäksi hanke kehittää monikulttuurisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvää koulutusosiota Nuorisoseurojen KNoppi-perusohjaajakoulutukseen osallistaen KNoppi-kouluttajakoulutuksen nuoria sekä Nuorisoseurat Pohjois-Karjalan aluetoimiston nuoria harjoittelijoita.

Meihin voi jatkossakin törmätä erilaisissa maakunnan tapahtumissa ja verkostoissa. Järjestämme myös mielellämme toiminnallisia työpajoja esimerkiksi tapahtumissa tai muutoin sovitusti erilaisille ryhmille. Pidämme tärkeänä kohtaamisia ja vuorovaikutusta ihmisten välillä! Tapaamisiin siis!

Lisätietoja Nuorisoseura 2.0 –hankkeesta