Puheenjohtajan kynästä – Mari Lehikoinen Nuorisoseura Motorasta summaa koronavuoden tunnelmia

Nuorisoseura Motoran tanssijoita letkassa.

Covid-19. Tuo kirjainyhdistelmä ja vuosi 2020 jäävät varmasti lähtemättömästi meidän kaikkien mieliin, myös Nuorisoseura Motorassa. Keväällä ryhmien harjoituskausi katkesi äkillisesti maaliskuussa, ja kesän tapahtumat, keikat ja ulkomaan festarit peruuntuivat yksi kerrallaan. Kaiken peruuntuminen oli aika lamaannuttavaa ihan yksittäisistä harrastajista seuratason toimintaan asti. Yhteisöllisyyttä kaivattiin, ja hauskaa kyllä, kesäkuussa livenä pidetyssä Motoran kevätkokouksessa olikin ennätysmäärä osallistujia. 

Syksyllä ryhmät ovat kokoontuneet ihan normaalisti yleisiä koronaohjeistuksia noudattaen. Olemme kuitenkin varautuneet aloittamaan opetuksen etäyhteyksin tarvittaessa, samoin heti syksyn alussa tehtiin tarkka sijaisuussuunnitelma opettajien ja ohjaajien sairastumisten varalta. Vallitseva koronavarovaisuus näkyy harrastajamäärässä. Harrastajakatoa on erityisesti alle kouluikäisissä, mutta myös aikuisten ryhmässä. Pitkään toiminnassa mukana olleet lapset ja nuoret ovat pysyneet mukana hyvin. Varovaisuutta on myös Motoran omissa suunnitelmissa. Syksylle siirtynyt Pispalan Sottiisi päätettiin jättää väliin, samoin vuoden 2021 Folklandia-risteily. Myös ensi kesän reissujen ja tapahtumiin osallistumisen suhteen ollaan nyt varovaisia ja toki tilannetta seurataan ja arvioidaan koko ajan. Nyt tehdään ns. perustyötä eli treenataan ja valmistellaan ohjelmistoa ja puvustoa sitä hetkeä varten, kun olosuhteet ovat taas turvalliset osallistua tapahtumiin ja järjestää niitä itse. Viikkoharjoitusten lisäksi ryhmät pitävät omia leirejään. Yhteisöllisyys elää ja vahvistuu nyt ainakin ryhmien sisällä, ja yhdessä tekemistä ja kokemista tunnutaan arvostavan nyt entistäkin enemmän.

Korona-aika on haastanut Motoraa myös taloudellisesti. Merkittävät varainhankitavirrat ovat katkenneet toistaiseksi ja pienentynyt harrastajamäärä pienentänyt tuloja juoksevien kulujen pysyessä ennallaan. Talouden tasapainottamiseksi jouduttiin keväällä turvautumaan henkilöstön lomautuksiin ja lopulta luopumaan palkatusta toiminnanohjaajasta. Johtokunnalla on nyt kaikki vastuu toiminnan puitteista eli arjen toiminnan sujuvuudesta, viestinnästä ja taloudesta. Talkootyötä tehdään hartiavoimin, jotta harrastusryhmät voisivat toimia täysipainoisesti ja tanssiopettajien työolot ja palkka on turvattu. Avustuksia haetaan ahkerasti kaikista mahdollisista
lähteistä, ja uusia varainhankitamuotoja kehitellään.

Meillä Motorassa elää kuitenkin vahva yhteinen näkemys, että yhdessä toimien näistä vaikeista ajoista kyllä selvitään. Kevään ja kesän lamaannuksesta on päästy yli ja nyt on meneillään aktiivisen
uudelleenrakentamisen aika. Se näkyy mm. opettajien ja ohjaajien motivoituneena ja innostuneena työskentelynä, harrastajien ja heidän vanhempiensa sitoutumisena toimintaan sekä vapaaehtoisten toimijoiden määrätietoisena ja tunteja laskemattomana talkootyönä. Uusia tanssiproduktoita valmistellaan, kansainväliselle festarille osallistutaan etänä, uusia seuravaatteita tilataan ja tanssitaitojen monipuolistamiseksi jopa ilmajoogataan uudella Nuori Kulttuuri Roots -tuella. Ilokseni olen puheenjohtajana huomannut, että tämä haastava aika tuo esiin vielä entistäkin paremmin toimijoidemme osaamista ja vahvuuksia, olipa sitten kyse ihan käytännön asioiden hoitamisesta tai positiivisen ilmapiirin ylläpitämisestä. Katse pyritään pitämään tulevaisuudessa ja ilo mukana yhdessä tekemisessä. Motora-perheenä mennään tästäkin yli!

Mari Lehikoinen, puheenjohtaja 
Nuorisoseura Motora

Artikkeli on julkaistu alunperin Seuralainen 2020 -jäsenlehdessä.