Projektikoordinaattorin terveiset Slovakiasta

Vietinpä antoisan ja innostavan viikon Malinovossa Slovakiassa toukokuun lopulla. Kyseessä oli Future Labs -hankkeen Innovation in Youth Work –koulutus, missä tutustuimme luoviin ja toiminnallisiin nuorisotyön menetelmiin. Koulutuksessa oli osallistujia suomalaisten lisäksi Slovakiasta, Sloveniasta, Portugalista, Tsekeistä ja Italiasta, jonka vuoksi koulutuksen kielenä käytimme tietenkin englantia.

Koulutuksessa tutustuimme muun muassa innovaation käsitteeseen sekä nuorisotyön innovaatioihin, huumoritekniikkoihin kuten improvisaatioon ja clowningiin, non-formaalin oppimiskokemuksen suunnitteluun, Design Thinking –menetelmään sekä erilaisiin ”Art of Hosting” –menetelmiin, jotka liittyivät mm. ryhmän ohjaamiseen fasilitoinnin näkökulmasta. Osa menetelmistä olivat itselleni tuttuja, osa täysin uusia. Tuttuihinkin juttuihin sain kuitenkin uusia näkökulmia koulutuksessa.

Kuva: Meho Sulemanski

Varsinaisten menetelmien lisäksi kiinnitin itse huomiota myös moniin muihin pieniin yksityiskohtiin koulutuksen aikana. Visuaalisena ihmisenä pidin mm. visuaalisesta tavasta muotoilla koulutuksen aikataulu koko seinän kokoiseksi aikajanaksi. Tai tavasta rakentaa oman osaamisen arvioinnin mittaristo seinälle visuaaliseksi ja jatkuvasti muunneltavaksi versioksi. Opin myös kivan uuden tavan kerätä väliarviointia koulutuksessa. Vaikutuin erityisesti kouluttajien panostuksesta fläppipapereiden visuaalisuuteen.

Oman osaamisen arviointitaulukko

Koulutusviikon aikajana muotoiltuna koulutustilan seinälle

 

 

 

 

 

 

 

Tärkeimpänä osana koulutusta on tietenkin jatkon suunnittelu: kuinka vien oppimani käytäntöön. Saimme tehtäväksemme testata valitsemiamme menetelmiä omissa toimintaympäristöissämme ja raportoida kokemuksista koulutuksen järjestäjille. Aiheista innostuneena aion hyödyntää koulutuksen antia vähän siellä sun täällä lisäillen palasia eri koulutuksiin ja ohjaustilanteisiin omassa työarjessani. Odottakaapas vain!

Tärkeän asiasisällön lisäksi koulutuksen parasta antia olivat tietenkin uudet kaverit ja verkostot, oman englannin kielen taidon kehittäminen sekä uuteen maahan ja eri kulttuureihin tutustuminen.

Terveisin

Katri Mäkisalo
projektikoordinaattori
Nuorisoseura 2.0 -hanke

Lisätietoa Future Labs -hankkeesta