Nuorisoseura 2.0 –hanke tuotti uutta materiaalia KNoppi-koulutukseen

Nuorisoseuroissa kerho- ja harrastustoiminnan ohjaajilla on merkittävä rooli järjestön arvojen ja periaatteiden käytäntöön viemisessä. Onko toimintamme aidosti avointa ja yhdenvertaista kaikille? Mitä voisimme tehdä tukeaksemme näiden arvojen toteutumista käytännössä? Muun muassa näitä pohtien Nuorisoseura 2.0 –hankkeessa lähdettiin kehittämään uutta koulutussisältöä Nuorisoseurojen KNoppi-perusohjaajakoulutukseen monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Alkuvuodesta 2018 uuden koulutusmateriaalin kasaamista aloittivat aluetoimiston nuoret harjoittelijat, Soraja Bollström ja Camilla Ala, osana Nuoriso- ja yhteisöohjaajaopintojensa kehittämistehtävää. Materiaalia työstettiin myös eteenpäin heidän johdollaan Pohjois-Karjalan KNoppi-kouluttajakoulutuksessa helmikuussa. Myös Nuorisoseurat Pohjois-Karjalan aluetoimiston kesätyöntekijät pääsivät materiaalin testaajiksi osana perehdytystään. Materiaali täydentyi vielä vuoden mittaan ja siihen omaa osaamistaan antoi myös Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Kotiseutu kotoisaksi –hanke.

Koulutusmateriaali menetelmineen pilotoitiin Itä-Suomen KNoppi-ohjaajakoulutuksessa marraskuussa. Materiaalikokonaisuus sisältää vinkkipaketin monikulttuurisen toiminnan järjestämisestä sekä toiminnallisia menetelmiä teeman käsittelyyn.

Näin ajatuksiaan summasivat koulutukseen osallistuneet Krista ja Joona: ”Yhdenvertaisuus- ja monikulttuurisuusosio oli luonteva osa Knopin koulutuskokonaisuutta. Osio sisälsi tehtäviä- ja keskusteluja itsenäisesti, pareittain, pienryhmissä ja koko ryhmän kesken. Raamit olivat selkeät, mutta riittävän löyhät, jotta tilaa jäi myös omalle pohdinnalle. Erityisesti harjoitteiden jälkeiset yhteiset keskustelut olivat mielenkiintoisia ja herättivät pohtimaan asioita eri näkökulmista.”


Koulutuspaketti viedään osaksi kevään 2019 valtakunnallista KNoppi-kouluttajakoulutusta ja tämän myötä jalkautetaan osaksi KNoppi-koulutuksen sisältöjä.