Monikulttuurisuutta nuorisoseuroissa 4/4: kirjallisuus- ja linkkivinkkejä monikulttuurisuudesta

Heippa! Nuorisoseura 2.0 –hankkeen Katri täällä vielä! Viimeistä blogiosaa viedään tällä erää ja tämä osa pitää sisällään monikulttuurisuuteen liittyviä kirjallisuus ja linkkivinkkejä, kuten aikaisemmissa osioissa on luvattu.

Tähän blogiin olen koonnut jonkinmoisen listan erilaisista julkaisuista, joista voit hakea inspiraatiota ja tukea esimerkiksi monikulttuurisen harrastustoiminnan järjestämiseen osana seurasi toimintaa. Paavolan ja Talibin (2010, 82-83) mukaan alaan liittyvän kirjallisuuden lukeminen ja mahdollisuuksien mukaan koulutuksiin osallistuminen kasvattaa ammatillista osaamista, mikä auttaa jaksamaan, viihtymään ja motivoitumaan työssä. (lähde: Paavola, H., Talib, M-T. 2010. Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. Juva: Bookwell Oy)

Kannustankin lämpimästi jokaista kehittämään omaa tietouttaan, taitouttaan, ohjaajuuttaan ja toimintaansa lukemisen avulla! Nappaa kirja kesällä kainaloon rannalle lähtiessä tai sadepäivän sattuessa käperry sohvan nurkkaan lukemaan! Innostavia ja inspiroivia lukuhetkiä!

Kirjallisuus ja linkkivinkkejä monikulttuurisuudesta

Materiaaleja kannattaa etsiä kirjastojen tietokannoista ja myös esimerkiksi Nuorisotiedon kirjaston tietokannasta. Tietokantahaun tukena suositellaan käyttämään termiä monikulttuurisuus ja sen rinnalla vaikkapa jotain seuraavista: oppaat/ohjaus/menetelmät/ryhmät (eli esim. ”monikulttuurisuus ja oppaat” tai ”monikulttuurisuus ja ryhmät”). Kirjastojen tietokantojen ohella relevanttia aineistoa voi etsiä esimerkiksi Globaalikasvatus-sivustolta sekä Maailmankoulun materiaalipankista.

Monikulttuurisuus ja siihen liittyviä käsitteitä:

 

Toiminta- ja materiaalivinkkejä:

 • Tukiviittomat, kuvat puheen tukena, elekieli
 • Nuorisoseurojen esitteitä arabiaksi, venäjäksi ja selkosuomeksi sekä kerho-ohjelmia ja muita leikkioppaita
 • Menetelmiä eettisen kasvun tueksi draaman keinoin
  • Nurmi, Riikka. 1999. Eläytyen hyvään. Eettistä kasvua draaman avulla. Kurikka: Kerhokeskus – koulutyön tuki ry
 • Tarinan keinoin, lapsille
  • Kallioniemi, Tuula. 2016. Karoliina ja koulukaverit. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
 • Materiaalikokonaisuus: Avarakatseinen koulu
  • Avarakatseinen koulu. Helsinki: Walter ry. KYTKE-projekti, [2015]. E-julkaisu
 • Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan
  • Soininen, Sanni (toim.):Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan. Jyväskylä: Kulttuuriyhdistys Väristys ry:n Katso! -projekti, 2011. E-julkaisu
 • Ryhmätoimintaa pienille ja isoille
  • Tepasteleva tuhatjalkainen. Ryhmätoimintaa pienille ja isoille. Helsinki: Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy, 2018
 • Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi
  • Kataja, J., Jaakkola, T., Liukkonen, J. 2011. Ryhmä liikkeelle! Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi. Juva: Bookwell Oy

 

Kirjallisuutta:

 • Abdullahi, A., Antikainen, A., Anttonen, P., Hagert, H., Matinheikki-Kokko, K., Pitkänen, P., Puusaari, H., Tiittula, L. & Wahlström, R. 1998. Näkökulmia monikulttuuriseen Suomeen. Helsinki: Edita.
 • Alitolppa-Niitamo, A. 1994. Kun kulttuurit kohtaavat. Keuruu: Kustannusosakeyhtiö Otavan painolaitokset.
 • Alitolppa-Niitamo, A., Fågel, A., Säävälä, M. (toim.). 2013. Olemme muuttaneet – ja kotoudumme. Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä. Vaasa: Kirjapaino Fram
 • Harinen, P., Honkasalo, V., Souto, A-M., Suurpää, L. 2009. Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen. Helsinki: Hakapaino
 • Jyrkiäinen, J., Sievänen, P., Stenbäck, J. & Suvilaakso, A. 2011.Toisella katsomalla. Maahanmuuttajista maahan muuttajiin. Kouvola: Grano.
 • Kivijärvi, A. 2015. Etnisyyden merkityksiä nuorten vertaissuhteissa. Tutkimus maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön nuorten kohtaamisista nuorisotyön kentillä. Helsinki: Unigrafia.
 • Martikainen, T., Saukkonen, P., Säävälä, M. (toim.). 2013. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Tallinna raamatutrükikoda: Gaudeamus Oy.
 • Paavola, H., Talib, M-T. 2010. Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. Juva: Bookwell Oy
 • Pitkänen, P. (toim.). 2011. Kulttuurien kohtaamisia arjessa. Tampere: Osuuskunta Vastapaino.
 • Rastas, A., Huttunen, L., Löytty, O. (toim.). 2005. Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino.
 • Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi. 2000. Monikulttuurisen nuorisotyön käsikirja. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
 • Talvi, Silja J.A. 2015. Uudet juuret Suomessa. Helsinki: Oy Nordprint Ab.

 

E-julkaisuja:

 • Alitolppa-Niitamo, Anne & Sirkiä, Jouni:Monikulttuuriset vertaisryhmät. Ohjaajan opas. Ryhmämalli kouluikäisten lasten vanhemmille. Helsinki: Väestöliitto, 2007. E-julkaisu
 • Art Against Racism. Opas rasisminvastaisesta taidetoiminnasta nuorten kanssa. Helsinki: Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, 2015. E-julkaisu
 • Daher, Okan & Hannikainen, Lauri & Heikinheimo, Karoliina (toim.): Suomen kansalliset vähemmistöt: kulttuurien ja kielten rikkautta. uud. p. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto, 2012. E-julkaisu
 • Honkasalo, Veronika & Souto, Anne-Mari & Suurpää, Leena: Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Kokemuksia, käytäntöjä ja haasteita 10 suurimmassa kunnassa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2007. E-julkaisu
 • Honkasalo, Veronika & Harinen, Päivi & Anttila, Reetta: Yhdessä vai yksin erilaisina? Monikulttuuristen nuorten arkea, ajatuksia ja ajankäyttöä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2007. E-julkaisu
 • Kanninen, Satu & Markkula, Heli: R-sana – Kirja rasismista ja siihen puuttumisesta. Helsinki: Pelastakaa Lapset ry, 2011. E-julkaisu

 

Blogin edellisissä osioissa:

 

Tämä blogisarja on osa Nuorisoseura 2.0 –hanketta, joka kehittää aiempaa monikulttuurisempaa nuorisoseuratoimintaa.