Monikulttuurisuutta nuorisoseuroissa 3/4: vinkkejä monikulttuurisen ja monikielisen lapsiryhmän ohjaamiseen

Morjesta! Blogin kolmas osa tulee tässä, ja Nuorisoseura 2.0 –hankkeen Katri täällä taas tietokoneen takana. Viime osassa pohdittiin kommunikointiin ja tiedottamiseen liittyviä asioita monikulttuurisessa ja monikielisessä kerhotoiminnassa. Tässä osiossa jaan enemmän käytännön vinkkejä kerhotoiminnan ohjaustilanteisiin.

Valmistaudu kerhokauden alkuun avoimin mielin. Ota taustatiedot haltuun ja valmistaudu tutustumaan kerholaisiisi. Aidolla kohtaamisella ja herkillä ohjaajan tuntosarvilla opit nopeasti huomaamaan, mitkä asiat ovat hyvin hallussa ja minkälaisiin asioihin tulee ohjaustilanteiden suunnittelussa kiinnittää enemmän huomiota.

Vinkkejä ohjaustilanteisiin monikulttuurisessa ja monikielisessä lapsiryhmässä

  • Kerhotoiminta voi toimia hyvänä lisänä kielen oppimisessa. Ohjaajana pyri luomaan ryhmään turvallinen ilmapiiri, missä jokainen voi rohkaistua juttelemaan ja käyttämään yhteistä kieltä vuorovaikutuksessa. Ohjaaja voi myös itse helpottaa kommunikointia mukauttamalla omaa puhetapaansa mahdollisimman selkeäksi, rauhalliseksi ja yksinkertaiseksi. Puhekielessä kannattaa käyttää mahdollisimman yleisiä ja tavanomaisia sanoja ja ilmauksia. Suosi lyhyitä ilmauksia ja selitä vieraat sanat. Myös äänensävyllä on merkitystä!
  • Kielen oppimisessa, kuten monessa muussakin asiassa, toisto ja kertaus auttavat oppimaan!
  • Opetelkaa yhdessä lasten äidinkielen mukaisia sanoja ja ilmaisuja, ja ottakaa niitä mahdollisuuksien mukaan osaksi ryhmän toimintarutiineja.
  • Kuvat ja esineet toimivat hyvin puheen ja ohjauksen tukena monissa tilanteissa. Kuva voi esittää esimerkiksi asiaa tai esinettä, jota leikissä tai pelissä käytetään. Näin asia ja sen merkitys yhdistyvät. Kuvaan voi lisätä myös sitä tarkoittavan sanan kirjoitettuna. Suunnittele ohjaustilanne etukäteen ja mieti, missä tilanteissa kuvat voisivat olla hyödyllisiä. Valitse mahdollisimman selkeitä ja ymmärrettäviä kuvia. Myös piirtäminen voi toimia kommunikoinnin tukena.
  • Nuorisoseuroilla on paljon valmiita materiaaleja ja menetelmiä, joita voi hyödyntää kerhotoiminnassa. Monet näistä ovat erittäin hyviä ja toimivia sellaisinaan myös monikielisissä kerhoissa. Monia menetelmiä ja leikkejä pystyy muokkaamaan helposti sopivammiksi lisäämällä käyttöön kuvia tai jakamalla kokonaisuutta pienempiin osiin. Kannattaa myös panostaa toiminnallisuuteen ja tekemisen kautta oppimiseen. Monet asiat voivat tulla ymmärretyiksi nopeammin tekemisen kautta kuin selittämällä. Kannattaa välttää liian monimutkaisia tai monivaiheisia ohjeita.
  • Vuorovaikutustilanteissa eleillä ja ilmeillä on suuri merkitys. Joissain tilanteissa myös tukiviittomista voi olla apua. Tutustu kerholaisiisi ja heidän tapoihinsa kommunikoida ja viestiä asioista. Pyri yhteisymmärrykseen, rauhoita keskustelutilanteet ja muista katsekontakti.
  • Myös asenne ratkaisee. Pyri positiivisuuteen ja kärsivällisyyteen. Muista hymy! Hymyilevät kasvot luovat turvallisuutta ja kannustavat yrittämään. Hymyile siis mahdollisimman paljon ja usein.

Iloa ja tekemisen riemua kerhoihin ja muihin harrastusryhmiin!

Edelliset blogikirjoitukset:

Seuraavassa blogikirjoituksessa:

  • Kirjallisuus- ja linkkivinkkejä monikulttuurisuudesta

Tämä blogisarja on osa Nuorisoseura 2.0 –hanketta, joka kehittää aiempaa monikulttuurisempaa nuorisoseuratoimintaa.