Luova lava -toiminta antaa elämyksiä monelle

Luova lava -kerhossa on helppo hymyillä, olla luova ja oma itsensä 

Lapsille mielekäs harrastus, yhdessä tekemisen riemua, laadukasta ohjausta sekä luovuuden virtaa ja itsensä ylittämisiä. Ohjaajille arvokasta työkokemusta ja onnistumisen kokemuksia ohjaajana. Luova lava -kerhoissa yhdistyvät nämä kaikki. Näiden lisäksi Luova lava -kerhoissa yhdistyvät myös Nuorisoseurojen kasvatus- ja osallisuusnäkökulma sekä yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden arvot. Toimintaa toteutetaan luovia ja taidelähtöisiä menetelmiä käyttäen ja lasten oma luovuus sekä yhdessä tekeminen ovat pääosassa. Kerhossa tutustutaan eri esittävän taiteen aloihin kuten teatteriin, tanssiin, musiikkiin, ja kuvataiteisiin lasten oman kiinnostuksen mukaisesti leikkien ja pelien kautta. Luova lava -toiminta niin päiväleirien kuin kerhojenkin myötä on lyhyessä ajassa noussut merkittäväksi nuorisotyön muodoksi Nuorisoseuroissa.

Luova lava -toiminnassa yksi keskeisistä asioista on nuorisoseurojen osallisuusnäkökulma, eli aikuiset eivät sanele lapsille mitä tehdään, vaan lapset ovat päätöksenteossa mukana ja tähän myös kannustetaan. Ohjaajat suunnittelevat kerho- ja leiritoimintaa yhdessä lasten kanssa, jolloin lapset pääsevät vaikuttamaan toiminnan sisältöön ja toteutukseen. Luova lava- toiminnassa tärkeintä on lasten oma luovuus, ideointi ja osallistuminen. Kun lapsi saa olla oma itsensä ja toteuttaa itseään, se myös näkyy lasten iloisista kasvoista ja leveästä hymystä.

Luova lava –kerhoon on aina kiva tulla 

Aluetoimiston työkokeilija Janika Ryynänen pääsi Rantakylän kerhoon mukaan seuraamaan ja haastattelemaan kerhon osallistujia. Janika kysyy kerholaisilta, mikä on ollut heidän mielestään parasta kerhossa. Vastaus kuului kuin yhdestä suusta: kaverikerta. Kaverikertaan saa ottaa mukaan kaverin tutustumaan Luova lava -kerhoon. Lapset kertovat myös, että kerhoon on aina kiva tulla, ja tästä kertoo myös se, että osa kerholaisista on jo kolmatta kautta mukana toiminnassa. Aikaisemmilla kerroilla kerhossa on askarreltu, leikitty sokko- ja arvausleikkejä, laadittu yhteiset kerhosäännöt ja pelailtu sirkusvälineiden kanssa. Tulevina kerhokertoina luvassa on tanssia ja laulua, päätösesityksen valmistelua, jonka kerholaiset itse suunnittelevat ja toteuttavat, teemakertoja sekä kerhon pikkujoulut. Tulossa on myös “slime”-kerta, jota kerholaiset tuntuvat erityisesti odottavan.

Ohjaajalle parasta antia on lasten kehityksen näkeminen 

Nuorten Kasvu ry:n Rantakylän Luova lava -kerhon ohjaaja Kia Kastinen kertoo saaneensa Luova lava -kerhon vetäjänä paljon kokemusta lasten parissa ohjaamiseen: ”Koulussa olemme harjoitelleet paljon nuorten kanssa toimimista ja tämä täydentää omaa osaamistani. Luova lava -kerhon ohjaajana on pystynyt hyödyntämään koulusta opittua teoriaa ja soveltamaan sitä käytäntöön. Lasten kanssa toimiminen vaatii kärsivällisyyttä, ja tämä opettaa myös sitä.”. Kia kertoo kuulleensa Luova lava -toiminnasta koulun kautta opiskellessaan Riveriassa nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Hän on toiminut aiemmin apuohjaajana Luova lava –kerhossa ja vetää kerhoa nyt yhdessä apuohjaaja Joona Kyllösen kanssa.

Kia kertoo saaneensa paljon Luova lava –kerhosta: “Parasta on ihmisläheisyys ja jokaisen kerholaisen kehityksen seuraaminen koko kerhomatkan aikana. Osan lapsista on tuntenut jo vähän kauemmin ja on ollut mukava seurata heidän kehitystään ja kasvuaan.”.

Luova lava –kerhon ohjaajat Kia ja Joona kannustavat muitakin mukaan toimintaan. “Mukaan vaan, jos ohjaaminen kiinnostaa. Toimintaan pääsemiseen on matala kynnys, tukea ja vinkkejä on paljon saatavilla. Meillä on ollut perehdytyksiä ja olemme saaneet välineistöä sekä infokansion kerhon vetämiseen ja ohjaajana toimimiseen. Meidän tehtävänämme on kerhon suunnittelu ja ohjaaminen.” 

POP UP Luova lava -toiminnalla levitetään toimintaa 

Nuorisoseurojen Pohjois-Karjalan aluetoimistolla työskentelevä Katri Mäkisalo järjestää Luova lava – toimintaa eri yhteistyökumppanien, esimerkiksi Noljakan koulun sekä Lieksan Metka-talon, kanssa.  Katri on organisoinut ja itsekin ohjannut POP UP Luova lava –kerhoja sekä toiminut aiemmin myös Luova lava –kerhon ohjaajana.

Katri kertoo Luova lava –toiminnan innostaneen häntä kehittymään ohjaajana. “Luova lava –toiminnan toteuttaminen erilaisille ryhmille erilaisin menetelmin on ollut hyvin innostavaa ja omaakin luovuutta herättelevää. Luova lava -toiminnan kautta olen itsekin innostunut kartuttamaan omaa ohjaajan työkalupakkiani, haalin itselleni uusia menetelmiä ja testailen niitä tilaisuuden tullen. Parasta on ollut lasten innostus ja tekemisen riemu! Hienoja hetkiä on ollut nähdä lasten luovuuden kukkasia; mitä kaikkea voikaan syntyä, kun mielikuvitukselle annetaan tilaa. Lasten onnistumisen ja itsensä ylittämisen hetket ovat myös mitä parhainta antia Luova lava -toiminnassa. 

Katrin vetämän Nuorisoseura 2.0 -hankkeen kautta Luova lava -toimintaa on viety myös monikulttuurisille ryhmille. Katri kertoo: “Tekemisen ja toiminnallisuuden kautta ollaan päästy hienosti eteenpäin myös niissä tilanteissa, kun meillä ei ole ryhmän kanssa ollut yhteistä kieltä. Tämä on ollut minulle ohjaajana mielenkiintoinen haaste kehittää menetelmiä.”.

Yhteistyötä toteutettiin ensimmäistä kertaa myös Vaara kirjastojen kanssa tänä syksynä. Nuorten kasvu ry:n Pop up Luova lava -kerho kokoontui viisi kertaa Joensuun pääkirjastolla.  Kerho keräsi useita kiinnostuneita lapsia paikalle tutustumaan esittävän taiteen lajeihin.  Myös Juukaan tuotiin kesällä uutta nuorisoseuratoimintaa kun Luova lava- päiväleiri järjestettiin Ellinkulmalla ensimmäisen kerran. Viiden päivän mittainen leiri huipentui leiriläisten Hetki taiteilijana -näytökseen, joka esitettiin Ellinpäivillä. Juuan leiri oli yksi useista kymmenistä kesän Luova lava- leireistä, joita järjestettiin eri nuorisoseuratahojen toteuttamina ympäri Suomen.

Kesällä järjestettiin Luova lava -kesäkiertue erilaisilla tapahtumapäivillä.  Juuassa Ellinpäivillä, Rääkkylän Kihauksessa sekä Joensuussa Popkadun LastenPopissa ja Vekararokissa. Lapsille suunnattua kiertuetta pyöritti Nuorisoseurat Pohjois-Karjalan Henna Liiri, Katri Mäkisalo sekä useat nuoret kesätyöntekijät, joita kiertue työllisti. Toimintapisteillä pääsi tutustumaan nuorisoseura- ja luova lava- toimintaan. Toimintapisteillä lapset pääsivät käyttämään mm. kädentaitojaan askartelemalla ja piirtämällä.

Teksti: Krista Turunen ja Janika Ryynänen 
Kuvat: Katri Mäkisalo ja Sakari Päivinen