KNoppi-koulutuksesta valmistui uusia ohjaajia

Pohjois-Karjalan aluetoimisto järjesti Itä-Suomen alueen KNoppi-koulutuksen 15.-16.9 & 3.-4.11 neljän päivän mittaisena kurssina. Mukana oli monen ikäistä porukkaa, joista nuorin oli 13-vuotias. Osallistujia oli yhteensä yhdeksän. Heistä osa toimi jo aktiivisesti kerho-ohjaajana ja oli tullut koulutukseen oppimaan uusia menetelmiä ja taitoja ohjaamiseen. Joukossa oli myös henkilöitä, joita kerho-ohjaaminen kiinnosti ja koulutuksesta tultiin hakemaan tukea ja neuvoja ohjaajana aloittamiseen. KNoppi-koulutus soveltuu siis hyvin eri-ikäisille. Olitpa vasta aloittamassa ohjaajapolkuasi tai kokenut konkari, koulutuksessa jokainen sai työkalupakkiinsa uusia ajatuksia ja ideoita!

Koulutus sisälsi luovien menetelmien oppimisen lisäksi myös teoriaopintoja, joissa käsiteltiin mm. oman persoonan vaikutusta ohjaamiseen, ryhmänkehitysvaiheita ja ongelmatilanteissa toimimista. Oppiminen tapahtui ryhmätyöskentelynä, toiminnallisina leikkeinä ja etäopiskeluna itsenäisesti.

Koulutuksen tultua päätökseen ohjaajaopiskelijat saivat todistuksen ja mukaansa KNoppi-kansion, joka sisälsi kaiken kurssilla läpikäydyn materiaalin. Kansiosta löytyy kattava tietopaketti ohjaajille tueksi ja ideanlähteeksi jatkoa varten. Kurssilta valmistui motivoituneita ja osaavia ohjaajia, joista jokainen koki koulutuksen itselleen hyödylliseksi.

“Koulutus oli monipuolinen ja antoi hyvät valmiudet ohjaajana toimimiseen. Koulutuksen jälkeen tuli fiilis, että näillä eväillä voisin hyvinkin lähteä ohjaajaksi kerhotoimintaan, vaikka aiempaa ohjaajakokemusta minulla ei vielä ole.”, kertoo 20-vuotias Krista Turunen koulutuksen jälkeisistä tunnelmista.

Knoppi-ohjaajakoulutus on nuorisoseurajärjestön järjestämä koulutus yli 13-vuotiaille ohjaajaksi aikoville tai ohjaajana toimiville nuorille, mikä antaa valmiudet toimia ohjaajana nuorisoseurakerhoissa. Koulutuksen laajuus on 1,5 opintopistettä, ja sisältää neljä osaa ohjaajana toimimisesta; ohjaajana toimiminen, ohjaaja kasvattajana, ohjaajana nuorisoseurassa ja ohjaajana kehittyminen. Koulutus sisältää lähiopetuksen lisäksi myös itsenäistä opiskelua.