KNoppi-koulutukseen tuotettu uusi monikulttuurisuusmateriaali

Me, Camilla Ala ja Soraja Bollström, pääsimme harjoittelussamme Pohjois-Karjalan nuorisoseurojen aluetoimistolla kehittämään toimintaa Nuorisoseura 2.0 hankkeessa. Tehtävänämme oli kehittää KNoppi-perusohjaajakoulutusta monikulttuurisemmaksi tuottamalla aiheeseen liittyvää materiaalia KNoppi-kansioon, joka toimii materiaalipakettina nuorisoseurojen KNoppi-perusohjaajakoulutuksessa. Teimme tämän opintoihimme kuuluvana kehittämistehtävänä. Opiskelemme nuoriso- ja yhteisöohjaajiksi.

Aloitimme työprosessin tiedon kartoittamisella. Ensin kirjasimme ylös asioita, joita meille itsellemme tuli mieleen monikulttuurisuudesta. Sitten etsimme tietoa netti- ja kirjalähteistä. Tiedon kartoittamisen jälkeen aloimme työstää KNoppi-kansioon tulevaa materiaalia.

Pääsimme esittelemään uuden monikulttuurisuusosion KNoppi-kouluttajakoulutuksessa, joka järjestettiin yhteistyössä Riveria Niittylahden kanssa maaliskuussa 2018. Osallistujat olivat ensimmäisen vuoden nuoriso-ja yhteisöohjauksen aikuisopiskelijoita. Heiltä keräsimme apukysymysten ja ryhmäkeskustelujen avulla lisää kokemuksia, tietoa ja tarpeita KNoppi-materiaalia varten. Tämän lisäksi opetimme heille ”A ram sam sam” –loruleikin, jonka olemme itse aikoinaan oppineet opintomatkalla Venäjällä.    Kaikesta prosessin aikana keräämästämme tiedosta ja kokemuksista koostimme materiaalin kasaan yhdessä Nuorisoseura 2.0 -hankkeen projektikoordinaattori Katri Mäkisalon ja Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen aluetoimiston toiminnanjohtaja Henna Liirin kanssa.

KNoppi-kansioon tuleva materiaali sisältää osiot:

  • Monikulttuurinen ohjaus
  • Vinkkejä monikulttuurisen toiminnan järjestäjälle
  • Vinkkejä kommunikointiin ja tiedottamiseen monikulttuurisessa ryhmässä
  • Vinkkejä monikulttuurisesta taustasta tulevan lapsen kohtaamiseen ja ohjaamiseen
  • Kirjallisuus- ja linkkivinkkejä monikulttuurisuudesta

Tämän lisäksi syntyi vielä useita uusia ideoita materiaalin jatkokehitystä varten. KNoppi-koulutuksen uusi monikulttuurisuusmateriaali pilotoidaan syksyllä järjestettävässä KNoppi-perusohjaajakoulutuksessa.

Opimme molemmat paljon uutta tällaisen työn suunnittelusta sekä monikulttuurisuudesta. Mielestämme projekti oli antoisa ja oli hienoa päästä mukaan toteuttamaan tätä osana opintojamme.

-Camilla ja Soraja-